Video/Bilder

Familien Mortensen

www.mortens1.no

Da er nytraktoren på plass. Fendt 516 Profi pluss