Kontakt

 

 

Barnehagen

 

 

Drivhus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt historie om Engelsåsløkka.

 

Min bestefar, Einar Mortensen, kjøpte gården i 1907. Det sto da et gammelt våningsbyggning og driftshus på gården.

I 1917 kom han over et tømmehus som sto ved Estenstad. Det var de britiske statsborgerne George og Janet Pratt som etter å ha søkt Det kongelige innenriksdepartement hadde fått kjøpt gården Estenstad.Pratt hadde bygd nytt våningshus på gården. Det var litt spesielt etter våre forhold; langt og smalt, med to karnapp på den ene langveggen.

 

Bestefar fikk kjøpt huset, og da kunne strevet begynne. Etter merking av hver tømmerstokk, demonterte han huset, og kjørte det med hest ned til eiendommen. Her begynte han så å montere det opp igjen.

Huset er 21 meter langt og 5 meter bredt. Det har mørkloft over det hele, og etter noen år, gravde de ut kjeller under hele huset. Huset ble ikke panelt før på 50 tallet, og har i dag liggende panel.

 

 

 

Når det gjelder driftsbygningen, så ble den delvis revet og påbyggd nytt i 61 og 64. Første utbygging besto av låve med traktorbuer og melkbu under. Andre utbygging inneholdt grisfjøs,med potetkjeller under.

Fjøset er 30m langt og 10m bredt. I dag benyttes fjøset til sauefjøs og kontor,verksted og lagerom. Låven benyttes til vedlager og forlager.

 

Tideligere sto det også ei gammel smie på gården, denne ble revet i 1986. Forøvrig er det er stabbur, som brukes til lager.

 

 

Einar Mortensen

 

 

Familien Mortensen ca 1930.

Fra venstre: Einar,Olga,Henrik,Olaf,Sverre,Arne,Kåre,Oddrun,Einar(Bolle) og Asbjørn(min far)

Odd var allerede død da dette bilde ble tatt.

 

 

 

 

 

 

Familien Mortensen ca 1943

Bak fra venstre: Kåre, Asbjørn (min far) Arne, Sverre, Einar (Bolle)

Foran fra venstre: Olaf, Olga (mor) Oddrun, Einar (far)

Henrik var flyttet til USA og Odd var død

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddrun,Asbjørn og Einar(Bolle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyttetur i Selbu: Oddrun,Bendiks,Per?,Olaf,Asbjørn og Arne

 

 

 

 

 

 

 

En av de siste bildene av det som var igjen av onkler/tanter på Mortensen sia.

Fra venstre: Kåre,Olaf,Einar(Bolle),Oddrun og Sverre. Bak skimtes Bjørnar, sønn av Einar. Ca 1990

 

 

 

 

 

Copyright ® 2003 CompanyName.com

Familien

Mortensen